Boquilla de Tuba Modelo 45 de Shimpei Tsuguita

 

 

 

Limpiar